BEZPŁATNY UDZIAŁ • TYLKO DLA LEKARZY

Prowadzący spotkanie

 


 

prof. UM dr hab. n. med. Wojciech Dąbrowski

Katedra i I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM w Lublinie

Zaproszeni eksperci

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat

Konsultant Krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej

dr n. med. Agnieszka Misiewska-Kaczur

Szpital Śląski w Cieszynie OAiIT

 

Partner Naukowy Spotkania:

Harmonogram spotkania

Wstęp, przywitanie gości

prof. UM dr hab. n. med. Wojciech Dąbrowski

19:00

Zakażenia szpitalne - podstawy

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat

19:05

Zakażenia szpitalne. Miejsce nowych antybiotyków w leczeniu wielolekoopornych bakterii w praktyce klinicznej

dr n. med. Agnieszka Misiewska-Kaczur

19:30

Dyskusja i odpowiedzi na pytania

prof. UM dr hab. n. med. Wojciech Dąbrowski,

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat,

dr n. med. Agnieszka Misiewska-Kaczur

19:55

Formularz rejestracyjny

Uwaga: Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń i konieczność ich weryfikacji, rejestracja w dniu wydarzenie po godzinie 12:00 nie gwarantuje uczestnictwa w webinarze
    * Pole obowiązkowe