AKADEMIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ ONLINE

WEBINAR Z EKSPERTAMI NA ŻYWO

BEZPŁATNY UDZIAŁ • TYLKO DLA LEKARZY

O Akademii

 

Akademia Chirurgii Onkologicznej ONLINE to całoroczny cykl spotkań w postaci webinarów, mający na celu szeroką edukację lekarzy różnych specjalizacji w aspektach przypadków chirurgii onkologicznej.

Projekt został stworzony po to, aby zwiększyć edukację wśród lekarzy, wzbudzić potrzebę wymiany informacji pomiędzy specjalistami, a także rozszerzyć pole analizy przypadku zwłaszcza podczas pierwszego kontaktu z pacjentem. Cykl skierowany jest przede wszystkim do onkologów, chirurgów, ginekologów i dermatologów.

Równorzędnym celem Akademii jest służenie pomocą młodym lekarzom podczas przygotowania do egzaminu specjalizacyjnego z chirurgii onkologicznej. Każdy odcinek zostanie poświęcony praktycznym zagadnieniom.

Prowadzący Akademię

 

dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, prof. KAiAFM

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej w 5. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Krakowie
Z-Ca Kierownika Redakcji Naukowej Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie
Redaktor Naczelny pisma Nowotwory Journal of Oncology

Zaproszony ekspert

prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

Harmonogram spotkania

Wprowadzenie

dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, prof. KAiAFM

19:00

Obecne możliwości leczenia systemowego, radioterapii i metod specjalnych w IV stopniu zaawansowania czerniaka

prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

19:10

Rola leczenia chirurgicznego w IV stopniu z uwzględnieniem nowych możliwości leczenia systemowego

dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, prof. KAiAFM

19:30

Dyskusja i odpowiedzi na pytania

dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, prof. KAiAFM

prof. dr hab. n.med. Piotr Rutkowski

19:50

Formularz rejestracyjny

Uwaga: Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń i konieczność ich weryfikacji, rejestracja w dniu wydarzenie po godzinie 12:00 nie gwarantuje uczestnictwa w webinarze
    * Pole obowiązkowe