AKADEMIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ ONLINE

WEBINAR Z EKSPERTAMI NA ŻYWO

BEZPŁATNY UDZIAŁ • TYLKO DLA LEKARZY

O Akademii

 

Akademia Chirurgii Onkologicznej ONLINE to całoroczny cykl spotkań w postaci webinarów, mający na celu szeroką edukację lekarzy różnych specjalizacji w aspektach przypadków chirurgii onkologicznej.

Projekt został stworzony po to, aby zwiększyć edukację wśród lekarzy, wzbudzić potrzebę wymiany informacji pomiędzy specjalistami, a także rozszerzyć pole analizy przypadku zwłaszcza podczas pierwszego kontaktu z pacjentem. Cykl skierowany jest przede wszystkim do onkologów, chirurgów, ginekologów i dermatologów.

Równorzędnym celem Akademii jest służenie pomocą młodym lekarzom podczas przygotowania do egzaminu specjalizacyjnego z chirurgii onkologicznej. Każdy odcinek zostanie poświęcony praktycznym zagadnieniom.

Prowadzący Akademię

 

dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, prof. KAiAFM

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej w 5. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Krakowie
Z-Ca Kierownika Redakcji Naukowej Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie
Redaktor Naczelny pisma Nowotwory Journal of Oncology

Zaproszony ekspert

dr hab. n. med. Andrzej Komorowski, prof. UR

Zakład Chirurgii, Instytut Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski

Harmonogram spotkania

Wprowadzenie

dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, prof. KAiAFM

19:00

Przerzuty w wątrobie - jak racjonalnie łączyć chirurgię z innymi metodami leczenia?

dr hab. n. med. Andrzej Komorowski, prof. UR

19:10 – 19:40

Dyskusja i odpowiedzi na pytania

dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, prof. KAiAFM

dr hab. n. med. Andrzej Komorowski, prof. UR

19:40 - 20:00

Formularz rejestracyjny

Uwaga: Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń i konieczność ich weryfikacji, rejestracja w dniu wydarzenie po godzinie 12:00 nie gwarantuje uczestnictwa w webinarze
    * Pole obowiązkowe