AKADEMIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ ONLINE

WEBINAR Z EKSPERTAMI NA ŻYWO

BEZPŁATNY UDZIAŁ • TYLKO DLA LEKARZY

Patronat

Partnerzy Edukacyjni Cyklu

O Akademii

 

Akademia Chirurgii Onkologicznej ONLINE to całoroczny cykl spotkań w postaci webinarów, mający na celu szeroką edukację lekarzy różnych specjalizacji w aspektach przypadków chirurgii onkologicznej.

Projekt został stworzony po to, aby zwiększyć edukację wśród lekarzy, wzbudzić potrzebę wymiany informacji pomiędzy specjalistami, a także rozszerzyć pole analizy przypadku zwłaszcza podczas pierwszego kontaktu z pacjentem. Cykl skierowany jest przede wszystkim do onkologów, chirurgów, ginekologów i dermatologów.

Równorzędnym celem Akademii jest służenie pomocą młodym lekarzom podczas przygotowania do egzaminu specjalizacyjnego z chirurgii onkologicznej. Każdy odcinek zostanie poświęcony praktycznym zagadnieniom.

Prowadzący Akademię

 

dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, prof. KAiAFM

Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyniowej w 5. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Krakowie
Z-Ca Kierownika Redakcji Naukowej Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie
Redaktor Naczelny pisma Nowotwory Journal of Oncology

Temat spotkania:

Zaawansowany rak jelita grubego – kiedy robot, kiedy laparoskop, a kiedy otworzyć brzuch?

Zaproszeni eksperci

dr hab. n. med. Marek Zawadzki

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydział Nauk o Zdrowiu, Katedra Fizjoterapii, Zakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii , Oddział Chirurgii Onkologicznej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

dr n. med. Aleksandra Grela – Wojewoda

Klinika Onkologii Klinicznej, Narodowy Instytut Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Krakowie

Harmonogram spotkania

Wprowadzenie

dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, prof. KAiAFM

19:00

Zaawansowany rak jelita grubego – kiedy robot, kiedy laparoskop, a kiedy otworzyć brzuch?

dr hab. n. med. Marek Zawadzki
19:10 – 19:30

Jak łączyć leczenie systemowe z leczeniem chirurgicznym u chorych na zaawansowanego raka jelita grubego?

dr n. med. Aleksandra Grela - Wojewoda

19:30 – 19:50

Dyskusja i odpowiedzi na pytania

dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, prof. KAiAFM

dr hab. n. med. Marek Zawadzki

dr n. med. Aleksandra Grela - Wojewoda

19:50 - 20:10

Formularz rejestracyjny

Uwaga: Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń i konieczność ich weryfikacji, rejestracja w dniu wydarzenie po godzinie 12:00 nie gwarantuje uczestnictwa w webinarze
    * Pole obowiązkowe