ORGANIZATOR WYDARZENIA
PARTNER WYDARZENIA

Tematyka spotkania:

Aktualne wyzwania laboratorium mikrobiologicznego w dobie zwiększającej się lekooporności

2 pkt. twarde dla diagnostów | 4 pkt. edukacyjne dla lekarzy
Zaproszone ekspertki:

prof. dr hab. n. med. Elżbieta A. Tryniszewska

Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz

Narodowy Instytut Leków
Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej

dr n. med. Dorota Żabicka

Narodowy Instytut Leków, Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD)

dr n. o zdr. Ewa Młodzińska

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej, Samodzielna Pracownia Mikrobiologii i Epidemiologii

mgr Katarzyna Pawlik

lider procesu Profilaktyka zakażeń szpitalnych w Szpitalu Bielańskim im. Ks. J. Popiełuszki w Warszawie, specjalista mikrobiolog

dr n. med. Iwona Korzeniewska-Rybicka

Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Program webinaru
20 kwietnia 2021 r., godz. 17:00
17:00-17:05
Wstęp

prof. dr hab. n. med. Elżbieta A. Tryniszewska

Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

17:05-17:30
Zastosowanie nowych antybiotyków w leczeniu zakażeń drobnoustrojami wielolekoopornymi

prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz

Narodowy Instytut Leków, Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej

17:30-18:10
Najnowsze rekomendacje EUCAST

dr n. med. Dorota Żabicka

Narodowy Instytut Leków, Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD)

18:10-18:45
Zastosowanie systemów automatycznych do oznaczania i analizy wyników lekowrażliwości mikroorganizmów

dr n. o zdr. Ewa Młodzińska

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej, Samodzielna Pracownia Mikrobiologii i Epidemiologii

18:45 -19:20
Lekooporność w cieniu pandemii

mgr Katarzyna Pawlik

lider procesu Profilaktyka zakażeń szpitalnych w Szpitalu Bielańskim im. Ks. J. Popiełuszki w Warszawie, specjalista mikrobiolog

19:20-20:00
Nie obędzie się bez konsylium z farmakologiem klinicznym, czyli leczenie pacjenta z zakażeniem drobnoustrojami wielolekoopornymi

dr n. med. Iwona Korzeniewska-Rybicka

Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

20:00 -20:05
Zakończenie i podsumowanie – informacja na temat testu

Monika Szewczyk

Marketing Manager CEE bioMerieux

Program webinaru
20 kwietnia 2021 r., godz. 17:00

17:00 – 17:05

Wstęp

prof. dr hab. n. med. Elżbieta A. Tryniszewska

Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej i Immunologii Infekcyjnej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

17:05 – 17:30

Zastosowanie nowych antybiotyków w leczeniu zakażeń drobnoustrojami wielolekoopornymi

prof. dr hab. n. med. Waleria Hryniewicz

Narodowy Instytut Leków, Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej

17:30 – 18:10

Najnowsze rekomendacje EUCAST

dr n. med. Dorota Żabicka

Narodowy Instytut Leków, Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów (KORLD)

18:10 – 18:45

Zastosowanie systemów automatycznych do oznaczania i analizy wyników lekowrażliwości mikroorganizmów

dr n. o zdr. Ewa Młodzińska

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej, Samodzielna Pracownia Mikrobiologii i Epidemiologii

18:45 – 19:20

Lekooporność w cieniu pandemii

mgr Katarzyna Pawlik

lider procesu Profilaktyka zakażeń szpitalnych w Szpitalu Bielańskim im. Ks. J. Popiełuszki w Warszawie, specjalista mikrobiolog

19:20 – 20:00

Nie obędzie się bez konsylium z farmakologiem klinicznym, czyli leczenie pacjenta z zakażeniem drobnoustrojami wielolekoopornymi

dr n. med. Iwona Korzeniewska-Rybicka

Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

20:00 – 20:05

Zakończenie i podsumowanie – informacja na temat testu

Monika Szewczyk

Marketing Manager CEE bioMerieux

Test końcowy

· Każda osoba, która weźmie udział w wydarzeniu NA ŻYWO, w dniu 21 kwietnia 2021 o godzinie 15:00 otrzyma wiadomość email z dostępem do TESTU sprawdzającego wiedzę z Webinarium Akademia Diagnostyki BIOMÉRIEUX.

· W przypadku, gdy w wyżej wskazanym terminie nie otrzymają Państwo testu prosimy o pilny kontakt mailowy:

akademia-diagnostyki@medicaexpert.pl

· Na rozwiązanie testu mają Państwo 72 godziny. Oznacza to, że test dostępny jest do dnia 24 kwietnia (sobota) do godziny 15:00. Po upływie tego terminu nie będzie już możliwości rozwiązania testu.

· Aby zdać test i otrzymać certyfikat należy prawidłowo odpowiedzieć na co najmniej 60% pytań (czyli zdobyć 15 punktów). Do rozwiązania testu można podejść maksymalnie dwa razy. Kolejne próby nie będą brane pod uwagę.

Certyfikaty

· Każda osoba, która uzyska pozytywny wynik z testu otrzyma certyfikat.

· Certyfikaty zostaną przesłane drogą mailową w terminie do 31 maja 2021 r.