Partner Edukacyjny portalu:

Kilka słów o portalu EduDERM

prof. dr hab. n. med. Adam Reich

KIEROWNIK NAUKOWY

Szanowni Państwo,
z przyjemnością przedstawiam portal edukacyjny oferujący treści naukowe w formie krótkich odcinków, prowadzonych przez uznanych ekspertów. Inicjatywa skierowana jest zarówno do lekarzy rezydentów, jak również specjalistów z dużym doświadczeniem.
 
Podczas planowanych cyklicznych spotkań omawiane będą podstawowe zagadnienia poruszane w czasie stażu rezydenta. Nie zabraknie także comiesięcznych krótkich podsumowań najważniejszych osiągnięć z zakresu dermatologii klinicznej i zabiegowej. Stworzony projekt  w formie webinarów, zapewnia wysoką jakość szkolenia.
 
Uczestnictwo w spotkaniach ma na celu zdobycie wiedzy pozwalającej na poprawę rezultatów leczenia i bezpieczeństwa pacjentów.
 
Serdecznie zapraszam do wspólnych spotkań!
Adam Reich

ZAPROSZENI EKSPERCI

prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak

Specjalista dermatolog-wenerolog, profesor pełniący funkcję koordynatora oddziału dziecięcego Kliniki Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i wykładowca akademicki.

Autorka i współautorka ponad dwustu artykułów oryginalnych i poglądowych, publikacji naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych. Jej praca naukowa skupia się głównie na problemie nowotworów skóry, łuszczycy, chorób skóry u dzieci.

Prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, European Society for Dermatological Research, European Academy of Dermatology and Venereology.

prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt

Specjalista dermatolog-wenerolog, jest konsultantem krajowym w dziedzinie dermatologii i wenerologii, a także profesorem Kliniki Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Jej głównymi kierunkami zainteresowań klinicznych i naukowych są łuszczyca, atopowe zapalnie skóry, fotoprotekcja, pokrzywka, nowotwory i alergie. Jej liczne publikacje poświęcone tym zagadnieniom znajdziemy w czasopismach medycznych o krajowym oraz międzynarodowym zasięgu.

Prof. dr hab. n. med. Joanna Narbutt jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, European Society for Dermatological Research, European Academy of Dermatology and Venereology.

dr hab. n. med. Witold Owczarek, prof. WIM

Specjalista dermatolog-wenerolog, lekarz medycyny estetycznej.

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, specjalista drugiego stopnia w zakresie dermatologii i wenerologii, profesor nadzwyczajny i kierownik Kliniki Dermatologii CSK MON Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

W 2004 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie przedstawionej rozprawy „Przydatność kliniczna atopowych testów płatkowych z alergenami powietrznopochodnymi u chorych na atopowe zapalenie skóry”. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskał w 2011 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.: „Eotaksyny w atopowym zapaleniu skóry”.

Od wielu lat w swojej prywatnej praktyce zajmuje się dermatologią estetyczną. Jest przewodniczącym Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego Ciężkiej Postaci Łuszczycy Plackowatej oraz członkiem Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych.

dr hab. n. med. Irena Walecka, prof. CMKP

Profesor nadzw. dr hab. n. med. Irena Walecka jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.

Posiada specjalizację z zakresu dermatologii i wenerologii, balneologii, medycyny fizykalnej oraz zdrowia publicznego. Pełni funkcję Kierownika Kliniki Dermatologii CSK MSW w Warszawie.

Jest ekspertem z zakresu Medycyny Estetycznej, wykładowcą i trenerem na studiach podyplomowych dla lekarzy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Czynnie uczestniczy w wielu zjazdach, sympozjach i szkoleniach organizowanych przez międzynarodowe i krajowe Towarzystwa Dermatologii i Medycyny Estetycznej.

dr hab. n. med. Magdalena Trzeciak, prof. GUMed.

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku (2001). Specjalista dermatologii i wenerologii oraz alergologii. Wieloletni pracownik naukowo- dydaktyczny Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii GUMed oraz lekarz Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Doświadczenie zawodowe wzbogacone stażem w Klinice Dermatologii i Alergologii Uniwersytetu w Monachium. W roku 2009 uzyskała stopień doktora, a w 2017 doktora habilitowanego. Autorka i współautorka ponad 220 publikacji w tym polskich rekomendacji oraz europejskich zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia AZS. Kierownik/opiekun dwóch grantów Narodowego Centrum Nauki, badacz w kilkunastu projektach międzynarodowych.

Członek Zarządu International Society of Atopic Dermatitis, towarzystw naukowych: PTD, PTA, E2BRN i międzynarodowych grup eksperckich m.in. European Task Force on Atopic Dermatitis (ETFAD). Wykładowca podczas licznych konferencji krajowych i zagranicznych. Laureatka kilkunastu nagród Rektora GUMed i PTD, stypendiów Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii (EADV) oraz Amerykańskiej Akademii Dermatologii (AAD). Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP.

prof. dr hab. n. med. Aleksandra Dańczak-Pazdrowska

Profesor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i absolwentka dwóch Uczelni Medycznych: poznańskiej (Wydział Lekarski) i bydgoskiej (Wydział Nauk o Zdrowiu). Od początku swojej pracy zawodowej związana była z Katedrą i Kliniką Dermatologii w Poznaniu, gdzie w 2007 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie dermatologii i wenerologii i gdzie obecnie jest kierownikiem Pracowni Diagnostyki Nieinwazyjnej Chorób Skóry. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego (pełniąc funkcję przewodniczącej Oddziału Poznańskiego), European Academy of Dermatology and Venereology i International Society for Biophysics and Imaging of the Skin. Odbyła szereg staży i szkoleń, w tym staż na University of Central Florida w USA.

Jest autorem ponad 120 publikacji naukowych i 16 rozdziałów w podręcznikach polskich i anglojęzycznych oraz 2 monografii. W kręgu jej szczególnych zainteresowań naukowych pozostają choroby autoimmunizacyjne skóry, choroby błon śluzowych, choroby nowotworowe skóry oraz nieinwazyjne metody diagnostyczne stosowane w dermatologii.

dr n. med. Magdalena Żychowska

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Międzynarodowego Centrum Medycyny Anti-Aging w Warszawie. Należy do grona niewielu w Polsce lekarzy z europejskim tytułem specjalisty w zakresie dermatologii i wenerologii (UEMS-EBDV Diploma). Obecnie adiunkt w Zakładzie i Klinice Dermatologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autorka licznych rozdziałów do książek oraz publikacji w renomowanych zagranicznych czasopismach dermatologicznych.
Jej szczególnym tematem zainteresowań są nieinwazyjne metody obrazowania skóry. Swoje umiejętności doskonaliła biorąc udział w prestiżowych szkoleniach międzynarodowych m.in. International Short Course on Dermoscopy w Graz oraz Dermoscopy Excellence w Rzymie.
W uznaniu za swoją działalność naukową otrzymała liczne nagrody i stypendia wyjazdowe np. Eastern European Research Award (2016r.), Micheal Hornstein Memorial Scholarship (2015r.), British Society of Pediatric Dermatology Grant (2019r.), Travel Grant Award ufundowaną przez International Society of Dermatopathology (2020r.) oraz Nagrodę Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego dla pierwszego autora publikacji z najwyższym Współczynnikiem Wpływu (2021r.)

dr hab. n. med. Maciej Pastuszczak

Specjalista dermatologii i wenerologii oraz immunologii klinicznej. Kierownik Kliniki Dermatologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na odpowiedzi immunologicznej gospodarza na zakażenie krętkiem bladym. Jest pasjonatem mechanizmów immunologicznych schorzeń dermatologicznych i leczenia „szytego na miarę” uwzględniającego dominujący mechanizm immunologiczny u konkretnego pacjenta. 
Jest członkiem krajowych i europejskich naukowych towarzystw dermatologicznych i immunologicznych (PTD, EADV, IUSTI, PTIDiK).

HARMONOGRAM CYKLU

Przypadki dermatologiczne za pan brat

prof. dr hab. n. med. Adam Reich

Webinarium Specjalisty

07.09.2022, godz. 19:30

Trądzik różowaty

prof. dr hab. n. med. Adam Reich

Webinarium Rezydenta

14.09.2022, godz. 19:30

Dermoskopia cz.1

dr n. med Magdalena Żychowska

Webinarium Rezydenta

21.09.2022, godz. 19:30

Pieluszkowe zapalenie skóry

prof. dr hab. n. med. Aleksandra Lesiak

Webinarium Rezydenta

28.09.2022, godz. 19:30

Rogowacenie słoneczne- rak in situ- jak współcześnie leczyć?

dr hab. n. med. Irena Walecka, prof. CMKP

Webinarium Rezydenta

05.10.2022, godz. 19:30

Kontaktowe zapalenie skóry cz.1

dr n. med. Małgorzata Skibińska

Webinarium Rezydenta

12.10.2022, godz. 19:30

Kontaktowe zapalenie skóry cz.2

dr n. med. Małgorzata Skibińska

Webinarium Rezydenta

26.10.2022, godz. 19:30

Infekcje grzybicze skóry i błon śluzowych

dr hab. n med. Anita Hryncewicz

Webinarium Rezydenta

2.11.2022, godz. 19:30

Dermoskopia cz. 2

dr n. med. Magdalena Żychowska

Webinarium Rezydenta

9.11.2022, godz. 19:30

FORMULARZ REJESTRACYJNY
    * Pole obowiązkowe