NAGRANIA

Sezon 2021

Talk 1 | 10 marca 2021 | prof. Stanisław Kłęk:
Otyły pacjent onkologiczny – żywić czy nie żywić?

Talk 2 | 17 marca 2021 | prof. Łukasz Krzych:
SPN – o co w tym w ogóle chodzi?

Talk 3 | 24 marca 2021 | dr Marcin Folwarski:
Przygotowanie pacjenta do żywienia dojelitowego w warunkach domowych w praktyce

Talk 4 | 7 kwietnia 2021 | dr Włodzimierz Cebulski:
OZT – schemat postępowania żywieniowego

Talk 5 | 14 kwietnia 2021 | dr Michał Jankowski:
Specyfika leczenia żywieniowego pacjentów z nowotworami żołądka

Talk 6 | 21 kwietnia 2021 | dr Anna Zmarzły:
Żywieniowe ABC pacjenta internistycznego

Talk 7 | 28 kwietnia 2021 | dr farm. Maria Ciszewska:
Rekomendacje podawania leków w PN

Odpowiedź na pytanie dotyczące podawania Fentanylu chorym ŻP:

  1. Podtrzymuję moją odpowiedź, że brak w piśmiennictwie (na przestrzeni wielu lat) badań na temat podawania fentanylu do mieszanin lub przez rozgałęźnik Y.
  2. Firma Fresenius podaje informacje nt. podawania Fentanylu bezpośrednio do mieszaniny Kabiven i SmofKabiven (ja przedstawiałam fragment tabeli, gdzie fentanylu nie było). Informacje dotyczą preparatu Fentanyl-Jansen 50µg/ml. W dawce średnio ok.500µg/1000ml mieszaniny. Tabela w Farmaceutycznych standardach sporządzania mieszanin do ŻP lub informacje dostępne u producenta na życzenie.
  3. Firma Baxter  dysponuje informacjami  dotyczącymi  podawania Fentanylu przez rozgałęźnik Y z mieszaninami  Olimel. Dotyczą preparatu Janssen-Cilag. Maksymalne stężenie leku 0,05mg/ml; TPN:lek- 1:1; maks. Czas infuzji 2 godz i 20 min .

Odpowiedź na pytanie dotyczące zawartości fosforanów w Olimel N12E:

  1. Dostałam dokładną informację od firmy (przedstawiam ja w skrócie): „w ChPL Olimel N12E w tabeli wymieniającej substancje czynne zawartość uwodnionego glicerofosforanu sodu jest proporcjonalna do objętości worków. Nieproporcjonalność pojawia się dopiero w tabeli dotyczącej wartości odżywczych, bo przy ich obliczaniu uwzględniane są fosforany dostarczane z emulsji tłuszczowej zgodnie z objaśnieniem do odnośnika „b” (poniżej tabeli). W tej emulsji jako substancja pomocnicza stosowane są fosfolipidy jaja kurzego, które dodawane są w zmiennych ilościach, które niestety nie są podawane w ChPL. Stąd różnica w tabeli prezentującej wartości odżywcze, która oprócz substancji czynnych uwzględnia również zawartość substancji pomocniczych.”
    2. Gdyby osoba zadające ww pytanie, miała jeszcze jakiekolwiek wątpliwości proszę o kontakt ze mną: m.cisz.j@interia.pl

Sezon 2020

Talk 1 | 23 września 2020 | dr n. med. Jacek Szopiński:
Jak żywić pacjentów w okresie pooperacyjnym?

Talk 2 | 1 października 2020 | mgr farm. Justyna Zamarska:
Sporządzanie mieszanin w workach gotowych RTU w warunkach apteki szpitalnej

Talk 3 | 8 października 2020 | prof. Stanisław Kłęk:
Kiedy dawać więcej białka?

Talk 4 | 14 października 2020 | dr Jakub Mojkowski:
Opieka nad pacjentem długotrwale unieruchomionym – strategia leczenia żywieniowego. Prawidłowe rozliczanie procedury żywienia dojelitowego w ZOL do NFZ

Talk 5 | 21 października 2020 | dr Marcin Folwarski:
Wskazania do żywienia dojelitowego w warunkach domowych

Talk 6 | 28 października 2020 | dr Krystyna Majewska:
Opieka nad dostępami

Talk 7 | 4 listopada 2020 | prof. dr hab. Stanisław Kłęk:
Leczenie żywieniowe w onkologii. Współczesne podejście.

Talk 8 | 25 listopada 2020 | dr farm. Maria Ciszewska:
Rekomendacje dotyczące podawania leków w żywieniu enteralnym. Zasady postępowania oraz interakcje.

Talk 9 | 2 grudnia 2020 | prof. Łukasz Krzych:
Zgubne oblicze hiperchloremii.

Talk 10 | 9 grudnia 2020 | dr Magdalena Milewska:
Zaburzenia połykania.